Delavnica o varni rabi interneta

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani z osnovnimi pojmi, nasveti, nevarnostmi interneta v katere se lahko ujamejo in z nudenjem pomoči. Predvsem krepimo zavedanje varne rabe interneta, hkrati pa preko delavnice spodbudimo udeležence, da reflektirajo svojo aktivnost in vedenje na internetu.

Cilji:

  • Zavedanje o pomembnosti varne rabe interneta.
  • Poznavanje osnovnih nevarnosti interneta in posledic izpostavljenosti le-tem.
  • Udeleženci ozavestijo kam se obrniti in kako pomagati v primeru pojava nevarnosti ali zlorabe informacij.

Časovni potek delavnice:

  • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

  • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

  • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

  • Brezplačna.