Poslanstvo

Poslanstvo

Poslanstvo našega centra

Center Šteker je specializirani, za uporabnike brezplačen program, ki nudi celostno obravnavo na področju nekemičnih zasvojenosti. Zlasti se osredotočamo na naslednja podpodročja: prekomerno in škodljivo rabo spleta, socialna omrežja, zaslonske naprave, računalniške in online igre, igre na srečo ter spletno pornografijo.

Program smo ustanovili v okviru dejavnosti Društva IndiJanez na področju duševnega zdravja. Skozi delo in pogovor z mladimi smo vedno znova ugotavljali, da uporaba digitalnih in zaslonskih tehnologij ter spletne vsebine vse bolj prevladujejo v njihovih življenjih – tudi do točke, ko mnogi prosti čas raje preživljajo za zaslonom kot s prijatelji ali ob hobijih. Težavo poglablja splošni porast rabe omenjenih tehnologij v vsakdanjem življenju, ki se zaradi vse večje digitalizacije pojavlja pri vseh populacijah, ker mladi računalnik ali tablico poleg tega uporabljajo za pobeg od vsakdanjih situacij, pa se lahko meja med koristno in prekomerno rabo hitro zabriše.

Vse več je tudi znanstvenih dokazov, da lahko ima neprimerna in prekomerna uporaba zaslonskih tehnologij pri mladih negativne posledice v razvoju in zdravju, tako na psihični kot na fizični ravni. V Centru Šteker sodelujemo z različnimi strokovnjaki s področja mladine in pri delu upoštevamo najnovejše raziskave in smernice stroke, k obravnavi pa pristopamo tudi s človeškega vidika, brez obsojanja ali moraliziranja. Splet in digitalne naprave imajo veliko koristi; naš cilj je, da uporabnike in javnost informiramo o varni in uravnoteženi rabi, da jih bodo lahko s pridom in brez škode izkoristili. 

Center Šteker je danes največji in najbolj prepoznaven program Društva IndiJanez. Njegova multidisciplinarna ekipa stremi k celostni in kvalitetni obravnavi.

 

Dejavnosti

Center Šteker zajema različne programe in projekte društva. V osnovi nudi celostno obravnavo na področju nekemičnih zasvojenosti, s posebnim poudarkom na prekomerni in škodljivi rabi zaslonskih tehnologij, pokrivamo pa tudi druga sorodna področja. Mladinski programi in programi, ki pokrivajo duševno zdravje nasploh, medtem obravnavajo teme, kot so depresija, anksioznost, samopoškodovanje in druge, veliko pozornosti je namenjene tudi čustvenemu opismenjevanju mladih. 

V okviru programov "Center Šteker – Izštekaj se" in "Center Šteker – podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij" izvajamo:

  • brezplačna svetovanja brez čakalnih dob za posameznike s težavami na področju prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij;
  • brezplačna svetovanja za ključne bližnje uporabnikov;
  • pomoč pri vključevanju uporabnikov v resnično življenje.

Svetovanja potekajo na dveh lokacijah, v Mariboru in Murski Soboti. Več o svetovalnici preberite tukaj

V okviru programov "Center Šteker – podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij" in "Zaštekaj se" izvajamo:

  • preventivne delavnice za mlade na temo prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij ter nekemičnih zasvojenosti;
  • preventivne delavnice za mlade na temo duševnega zdravja;
  • delavnice in predavanja za starše in strokovne delavce;
  • tehnično podporo staršem in skrbnikom, namenjeno seznanitvi z uporabnimi znanji in orodji za zagotavljanje varnosti na spletu.

Za dodatne informacije ste vabljeni, da nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 2016 ali telefonsko številko sprejemne pisarne v Mariboru 031 850 500, lahko pa nam tudi pišete na info@steker.si.

 


Javni socialnovarstveni program "Center Šteker – Izštekaj se" je sofinanciran s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program "Center Šteker – podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij" je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. Program "Zaštekaj se" je sofinanciran s strani Mestne občine Maribor. Svetovanja in preventivne delavnice so sofinancirane s strani Urada Republike Slovenije za mladino pri Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje v okviru mladinskega centra Društva IndiJanez.