Delavnice in predavanja

PONUDBA CELOSTNEGA PREVENTIVNEGA PROGRAMA

 

Uporaba sodobnih tehnologij narašča, še posebej med mladostniki. Posledično tako prihaja do sprememb v njihovih navadah,  načinu življenja, preživljanju prostega časa, še posebej pa se zaradi prekomerne in škodljive rabe digitalnih zaslonskih tehnologij lahko pojavljajo številne težave na področju njihovega zdravja in z zdravjem povezanih vedenj, kot so npr. bolečine v mišicah, spremenjene prehranjevalne navade in spanje, znižanje samopodobe, težave z ohranjanjem pozornosti, socialna anksioznost, depresija… Pojavljajo se številne težave, ki vplivajo na posameznikovo življenje, tudi na šolski uspeh. Nenazadnje se lahko razvije tudi zasvojenost.

S tem namenom smo za vas pripravili ponudbo različnih preventivnih delavnic in predavanj s ciljem ozaveščanja mladih, njihovih staršev in strokovnih delavcev. Bliskovit razvoj zaslonskih tehnologij zahteva hitre odzive, zato naše vsebine sproti prilagajamo in dopolnjujemo z najaktualnejšimi informacijami in ugotovitvami. To velja v prvi vrsti za preventivne programe, s katerimi se lahko pohvalimo, da so na visokem nivoju, približani ciljnim skupinam in narejeni predvsem da učinkujejo.


 

Preventivni programi za osnovne in srednje šole

Izvajamo preventivne delavnice za osnovnošolce o konstruktivni rabi spleta, kjer se osredotočamo na nevarnosti pri uporabi spleta ter tudi na pasti pri uporabi socialnih omrežij in drugih spletnih storitev. Po želji prilagodimo program potrebam specifične skupine.

 

Brezplačne delavnice

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani z osnovnimi pojmi, nasveti, nevarnostmi interneta v katere se lahko ujamejo in z nudenjem pomoči. Predvsem krepimo zavedanje varne rabe interneta, hkrati pa preko delavnice spodbudimo udeležence, da reflektirajo svojo aktivnost in vedenje na internetu. 

Cilji: 

 • Zavedanje o pomembnosti varne rabe interneta.
 • Poznavanje osnovnih nevarnosti interneta in posledic izpostavljenosti le-tem.
 • Udeleženci ozavestijo kam se obrniti in kako pomagati v primeru pojava nevarnosti ali zlorabe informacij.

Časovni potek delavnice: 

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev: 

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina: 

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe: 

 • Brezplačna.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani z vplivi socialnih omrežij na samopodobo. Na socialnih omrežjih so mladostniki namreč izpostavljeni nenehni povratni informaciji in obkroženi z različnimi mnenji, prepričanji in odzivi. Prav pojav povratne informacije pa lahko ima različne učinke, še posebej na njihovo samopodobo.

Cilji:

 • Seznanitev z različnimi pojmi, kot so samopodoba, samospoštovanje, identiteta v povezavi s socialnimi omrežji.
 • Seznanitev s vplivom socialnih omrežij na samopodobo (pozitivni in negativni vidiki).
 • Seznanitev s priporočili za krepitev samozavesti.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Pri delavnici se posvetimo prekomerni rabi zaslonskih tehnologij (kaj to je, kako jo prepoznati, kako ukrepati...) in spoznamo izraz uravnotežena raba zaslonskih naprav ter z njo povezane aktivnosti.

Cilji:

 • Prepoznavanje razlik med uravnoteženo in prekomerno rabo zaslonskih tehnologij ter zasvojenostjo.
 • Seznanitev z načini preprečevanja ali zmanjšanja prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij.
 • Znanje o tem, kaj lahko posameznik stori v primeru prekomerne rabe zaslonskih tehnologij in kje lahko poišče pomoč.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

V okviru interaktivne delavnice se učencem ali dijakom predstavi pozitivne in negativne vidike igranja video iger, posledice prekomernega in škodljivega igranja video iger ter predstavi priporočila za lažjo samokontrolo. Predvsem pa se jih poskuša preko izvajanja različnih tehnik spodbuditi k razpravi in izmenjavi izkušenj.

Cilji:

 • Seznanitev s problematiko.
 • Vpliv igranja video iger na psihično in fizično zdravje.
 • Spodbujanje razprave.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Mladi spoznavajo kaj je spletni bonton, kako se vesti na spletu in zakaj si v spletnem okolju velikokrat dovolimo več kot v živo.

Cilji:

 • Spoznavanje spletnega bontona.
 • Spoznavanje vedenja na spletu, kaj je primerno in kaj ne.
 • Seznanitev s pravili za varno rabo spleta.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Interaktivna predstava je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, kjer se učencem ali dijakom preko igrane situacije predstavijo težave prekomerne in škodljive rabe digitalnih tehnologij. Igralci skozi navidezno samoizpoved uprizorijo razvoj zasvojenosti od digitalnih tehnologij oz. drugo obliko škodljive ali prekomerne rabe digitalnih tehnologij. Igra se občasno prekine, ko pripovedovalec «strokovnjak« opisuje psihofizične dejavnike razvoja zasvojenosti. Glavni namen interaktivne predstave je predvsem ozaveščanje o prekomerni rabi digitalnih tehnologij oz. zasvojenosti z njimi, o posledicah in možnih preventivnih ukrepih. Hkrati pa vzpodbudi udeležence k sodelovanju, izmenjavi izkušenj in učenju.

Cilji:

 • Prepoznavanje razlik med uravnoteženo in prekomerno rabo digitalnih tehnologij ter zasvojenostjo.
 • Osvojitev simptomov prekomerne rabe digitalnih tehnologij pri drugih in pri sebi.
 • Seznanitev z načini preprečevanja ali zmanjšanja prekomerne in škodljive rabe digitalnih tehnologij.
 • Znanje o tem, kaj lahko posameznik stori v primeru prekomerne rabe digitalnih tehnologij in kje lahko poišče pomoč.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Dodatne plačljive delavnice

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učencem ali dijakom preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj pomaga pri razvoju osnovnih življenjskih vrednot, kot sta empatija in sočutje. Namreč posamezniki, ki so sposobni empatije, se veliko boljše počutijo in imajo bolj kvalitetne medosebne odnose, kar se izraža na splošnem počutju in kakovosti življenja.

Cilji:

 • Poglobitev medsebojnih odnosov.
 • Prepoznavanje razlik med sočutjem in empatijo.
 • Razumevanje lastnih občutkov in prepoznavanje čustev drugih.
 • Usmerjanje udeležencev k razmišljanju o empatični in altruistični drži.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • 30EUR + DDV.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učencem ali dijakom preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj pomaga pri razvijanju osnovnih človeških vrednot, kot je prijateljstvo. Predvsem je glavni namen spodbuditi razpravo med udeleženci, jih preko različnih socialnih iger povezati in poglobiti njihove odnose.

Cilji:

 • Usmerjanje udeležencev k razmišljanju o pomenu prijateljstva, samovrednotenja, razmišljanja o sebi in o prijateljih, o svojih notranjih virih moči.
 • Spodbujanje razprave.
 • Krepitev vrstniških odnosov. 
 • Prispevek k pozitivnejši klimi v razredu.
 • Boljši odnosi med sošolci.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • 30EUR + DDV.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani s pojmom samopoškodovalnega vedenja, vzroki in nasveti za lažje soočanje s to tematiko. Namreč obdobje mladostništva je obdobje raznolikih izzivov s katerimi se nekateri ne znajo soočiti in se poslužujejo destruktivnih vedenj, kot je samopoškovodvanje. 

Cilji:

 • Ozaveščanje dinamike in vzrokov samopoškodovalnega vedenja.
 • Ozavestiti strategije pomoči.
 • Naučiti se pristopa oziroma ravnanja z osebo, ki se samopoškoduje.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • 30EUR + DDV.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela,  kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani z različnimi tehnikami sproščanja za uspešnejše obvladovanje vsakdanjega stresa, še posebej  tistega povezanega s šolskim okoljem.

Cilji:

 • Predstavitev različnih tehnik sproščanja.
 • Prepoznavanje stresnih situacij.
 • Seznanitev s priporočili za zmanjševanje vsakdanjega stresa.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je primerna tako za učence, kot tudi dijake.

Cena izvedbe:

 • 30EUR + DDV.

Delavnice in predavanja za starše mladostnikov

Na vedno bolj pereč problem prekomerne rabe in zasvojenosti s spletom želimo opozoriti tudi starše in jim ponuditi dodatna potrebna znanja s tega področja.

Namen predavanja je informirati in ozavestiti starše učencev in dijakov o nevarnostih, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine, ter predvsem, kako te pasti prepoznati in ukrepati v primeru, da se mladostnik ujame v katero od njih. Še vedno so namreč starši in družina tisti, pri katerih mladostniki iščejo oporo in zaščito. In nenazadnje so prav starši tisti, ki lahko poskrbijo za primerno vzgojo in otroke naučijo varno krmariti po svetovnem spletu.

Cilji:

 • Seznanitev s pastmi, v katere se lahko otroci in mladostniki ujamejo pri uporabi zaslonskih tehnologij.
 • Seznanitev s priporočili za varno rabo zaslonskih tehnologij.
 • Opolnomočenje staršev.

Časovni potek delavnice:

 • 60 min.

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 30 in največ 200.

Ciljna skupina:

 • Predavanja za starše so namenjena tako staršem učencev, kot tudi staršem dijakov. Predhodno se predavanje prilagodi za določeno starostno skupino.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Delavnice in predavanja za strokovne delavce

Izvajamo tudi delavnice in različna strokovna izobraževanja za pedagoške delavce in druge strokovne delavce, katerih namen je opolnomočiti prisotne in jih opremiti s potrebnim strokovnim znanjem z vedno bolj perečega področja.

Na predavanju se strokovni delavci seznanijo z namenom uporabe interneta pri otrocih in mladostnikih ter njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi. V okviru tega spoznajo tudi najpopularnejše spletne strani in aplikacije, ki so v večini zelo uporabne, vendar je prisotnih mnogo pomanjkljivosti, na katere tekom predavanja opozorimo. Veliko teh prinaša prednosti, vendar je prisotnih tudi mnogo pomanjkljivosti. Mladi se med uporabo zatekajo v virtualni svet, kjer lahko izgubijo nadzor. Uporabo zaslonskih tehnologij delimo na uravnoteženo rabo, prekomerno rabo in zasvojenost. Pri tem so lahko koristne aplikacije, ki merijo čas uporabe oz. sledijo uporabi tehnologije in jo tudi nadzorujejo. V drugi polovici predavanja je poudarek na podrobnejši predstavitvi digitalne zasvojenosti (nekemične zasvojenosti), predstavitvi simptomov in posledic – psihičnih in fizičnih. Udeleženci se seznanijo z varovalnimi dejavniki in priporočili za strokovno delo.

Cilji:

 • Ozavestiti udeležence o pasteh, ki spremljajo digitalne tehnologije in vsebine.
 • Seznanitev s priporočili za učinkovito postopanje.
 • Seznanitev z varovalnimi dejavniki in priporočili za strokovno delo.

Časovni potek delavnice:

 • 60 min.

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 30 in največ 200.

Ciljna skupina:

 • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna.

Letno organiziramo strokovno konferenco z namenom ozaveščanja strokovne in širše javnosti o tematiki prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij.

 

Želite dodatne informacije glede naših ponudb?

Pošljite povpraševanje, rade volje vam odgovorimo.