Delavnice in predavanja

PONUDBA CELOSTNIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV

S preventivnimi aktivnostmi promoviramo uravnoteženo rabo zaslonskih tehnologij, zdrav življenjski slog in skrb za dobro počutje. Delavnice, ki jih izvajamo v okviru različnih programov Centra Šteker in mladinskih programov društva, so v prvi vrsti namenjene otrokom in mladostnikom, ki jih opolnomočimo za grajenje kvalitetnih navad. Pri tem že vrsto let uspešno sodelujemo z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami ter drugmi organizacijami in ustanovami v mariborski regiji in širše. 

Problemi, s katerimi se sooča današnja mladina, zahtevajo ustrezno obravnavo in naslavljanje tako doma kot v šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, mladinskih in kulturnih centrih, zdravstvenih ustanovah, socialnovarstvenih programih ipd., kjer mladi preživijo največ časa. Delavnice poleg naših strokovnih delavcev in drugih sodelavcev, ki izhajajo iz različnih smeri, snujejo in izvajajo tudi prostovoljci društva, ki pri nas pridobivajo dragocena znanja in veščine z relevantnih področij. Predavanja za starše in strokovne delavce izvajajo strokovni delavci. 


(ZA)ŠTEKAJ SPLET IN ZASLONE – podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij

Uporaba zaslonov je v porastu, še posebej med mladostniki; posledično prihaja do sprememb v njihovih navadah, načinu življenja, preživljanju prostega časa, še posebej pa se zaradi prekomerne in škodljive rabe lahko pojavljajo težave s fizičnim in duševnim zdravjem. Te lahko negativno vplivajo na posameznikovo življenje in doživljanje sveta, kažejo se na šolskem uspehu, nenazadnje pa se lahko razvije tudi zasvojenost.

Uravnotežena in koristna raba zaslonov prinaša številne koristi. V sodobnem svetu smo od njih neizogibno odvisni, zato morajo mladi kot njihova glavna ciljna skupina do njih gojiti zdrav odnos. Otroci in mladostniki so tudi najbolj ranljivi za razvoj škodljivih oblik rabe, zaradi česar je ključno, da poznajo glavne lastnosti prekomerne rabe ter pasti, povezane z napravami, ki jih uporabljajo, da se bodo znali bolje zavarovati. 

Znotraj sklopa (ZA)ŠTEKAJ SPLET IN ZASLONE udeleženci spoznavajo teme, kot so prekomerna raba zaslonskih tehnologij, spletna varnost, komunikacija na spletu, družbena omrežja in druge. Teme so obravnavane na starostni skupini primeren način, v skladu z njihovimi izkušnjami in interesi. 

Delavnice so primerne za učence, dijake in študente – razen pri delavnicah, kjer je starost v opisu posebej omejena.

Interaktivna predstava o prekomerni in škodljivi rabi zaslonskih tehnologij, ki klasični format delavnice nadomesti z igrano zgodbo. 

Interaktivna predstava je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, kjer se učencem ali dijakom preko igrane situacije predstavijo težave prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij. Igralci skozi navidezno samoizpoved uprizorijo razvoj zasvojenosti z zaslonskimi tehnologijami oz. drugo obliko škodljive ali prekomerne rabe. Igra se občasno prekine, ko pripovedovalec »strokovnjak« opisuje psihofizične dejavnike razvoja zasvojenosti.

Glavni namen interaktivne predstave je predvsem ozaveščanje o prekomerni rabi zaslonskih tehnologij oz. zasvojenosti z njimi, o posledicah in možnih preventivnih ukrepih. Hkrati spodbudi udeležence k sodelovanju, izmenjavi izkušenj in učenju.

Cilji:

 • prepoznavanje razlik med uravnoteženo in prekomerno rabo zaslonskih tehnologij ter zasvojenostjo;
 • seznanitev z načini preprečevanja ali zmanjšanja prekomerne in škodljive rabe;
 • pridobivanje znanja o tem, kaj lahko posameznik stori v primeru prekomerne rabe zaslonskih tehnologij in kje lahko poišče pomoč.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 1 uro (60 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

Brezplačna do zapolnitve kvote.

Osnovni namen delavnice je krepitev zavedanja varne rabe interneta, hkrati pa udeležence spodbuja, da reflektirajo svojo aktivnost in vedenje na internetu.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela, kjer se učence ali dijake preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj seznani z osnovnimi pojmi (ne)varne rabe spleta ter jim na interaktiven način predstavi pogoste pasti oziroma nevarnosti, ki nanje prežijo. Podani so nasveti in informacije o tem, kako se lahko čim bolje zaščitijo in kako ukrepati v primeru težav.

Cilji:

 • ocenjevanje lastne varnosti in odgovornosti na spletu ter primernosti zaščite;
 • zavedanje o pomembnosti varne rabe interneta;
 • poznavanje pogostih nevarnosti interneta in njihovih morebitnih posledic;
 • ozaveščanje načinov pomoči in ukrepanja v primeru zlorabe informacij, škodljivih vsebin
  ali drugih neugodnih oziroma nevarnih situacij na spletu.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 2 šolski uri (90 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake. 

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Delavnica, ki se osredotoča na negativne in pozitivne učinke socialnih omrežij na človekovosamopodobo. Na socialnih omrežjih so mladostniki izpostavljeni nenehni povratni informaciji in obkroženi z različnimi mnenji, prepričanji in odzivi. Pri tem je njihova samopodoba lahko izkrivljena ali narušena ter vse bolj odvisna od spletnih virov.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Učence ali dijake se preko predavanja, pogovora, različnih iger in na podlagi izmenjave izkušenj bolje seznani s konceptom samopodobe in dejavnikov, ki jo pogosto oblikujejo. Goji se tudi kritični odnos do vsebin, ki jih spremljajo.

Cilji:

 • seznanitev s pojmi samopodoba, samospoštovanje, samozavest, identiteta ipd.;
 • ozaveščanje vpliva socialnih omrežij na samopodobo (pozitivni in negativni vidiki);
 • spoznavanje različnih vrst in vidikov samopodobe ter načinov, kako jih krepiti;
 • spodbujanje kritičnega razmisleka o socialnih omrežjih in spletnih vsebinah.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

Brezplačna do zapolnitve kvote.

Delavnica se posveča zaslonskim tehnologijam in različnim oblikam njihove rabe, od uravnotežene do prekomerne, kot tudi pogostim učinkom oziroma posledicam. Namen je naslavljanje problematike prekomerne in škodljive rabe zaslonov, ki je predvsem med otroci in mladostniki vse bolj pereča.

Delavnica je sestavljena iz več delov. V uvodu se z udeleženci razvije splošni pogovor o zaslonskih tehnologijah in njihovih navadah. Definirajo se pojmi, kot sta uravnotežena in prekomerna raba, obenem pa tudi dejavniki, ki na rabo zaslonov vplivajo. Preko pogovora, praktičnih primerov in izmenjave izkušenj delavnica obravnava tudi znake in posledice prekomerne rabe ter udeležencem pomaga ozavestiti različne ukrepe in vire pomoči.

Cilji:

 • pogovor o navadah, povezanih z zaslonskimi tehnologijami;
 • spoznavanje pojmov, kot so uravnotežena in prekomerna raba ter zasvojenost;
 • seznanitev z načini preprečevanja ali zmanjšanja škodljivih oblik rabe zaslonskih
  tehnologij;
 • ozaveščanje ukrepov in virov pomoči v primeru škodljive rabe.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 60 ali 90 minut (2 šolski uri).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

V okviru interaktivne delavnice se učencem ali dijakom predstavi pozitivne in negativne vidike video iger. Obenem se jim poda priporočila za zdravo rabo in lažjo samokontrolo. Namen delavnice je tudi spodbujanje razprave in izmenjave izkušenj.

Delavnica poteka v obliki kviza, v okviru katerega udeleženci tekmujejo po skupinah. Z odgovarjanjem na vprašanja, ki preizkušajo njihovo znanje s področja video iger, se na drugačen način pogovarjajo o svojih navadah in ozaveščajo dejavnike, ki pogosto vodijo v nezdrave oblike igranja. Kviz spremljajo praktične igre, v katerih učenci ali dijaki uporabljajo motorične spretnosti, koordinacijo, kognitivne sposobnosti in druge veščine.

Cilji:

 • ozaveščanje pozitivnih in negativnih vidikov video iger;
 • seznanjanje z vplivi igranja video iger na psihično in fizično zdravje;
 • spodbujanje razprave o igralnih navadah in izkušnjah;
 • nudenje priložnosti za sprostitev in aktivno vključevanje;
 • grajenje kapacitete udeležencev za delo v skupinah.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 2 šolski uri (90 min). Za učence do vključno 5. razreda je minimalni čas trajanja 60 minut.

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Delavnica se osredotoča na vedenje in način komuniciranja v spletnih prostorih in ob uporabi zaslonskih tehnologij. S pomočjo iztočnic se odprejo različne teme, od spletnega nasilja do spoštovanja zasebnosti in širjenja lažnih informacij.

Udeleženci v okviru delavnice razmišljajo o pravilih in oblikah komunikacije ter vlogi bontona v spletnih okoljih. Preko praktičnih primerov in vodenih aktivnosti ozaveščajo različne dejavnike, ki na spletu vplivajo na naš način sporazumevanja – vključno s tem, zakaj si na spletu velikokrat dovolimo več kot v živo – ter morebitnih posledicah, ki jih prinaša (ne)upoštevanje olike in bontona.

Cilji:

 • kritični razmislek o spletni komunikaciji in dejavnikih, ki nanjo vplivajo;
 • ozaveščanje pravil in vodil spletnega bontona;
 • poudarjanje pomena kakovostne in konstruktivne komunikacije;
 • spoznavanje posledic nespoštljive ali slabe komunikacije in drugih spletnih pasti.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Tehnologija omogoča dostop do spolnih vsebin na nove načine, kot so spletna pornografija, klepetalnice, sexting ipd. Zaradi (pre)lahkega dostopa pa stik z omenjenimi vsebinami hitro preide iz zdrave radovednosti v škodljivo rabo, še posebej pri otrocih, ki se z njimi srečujejo vse mlajši. Mladi so izpostavljeni nerealnim in nezdravim predstavam o spolnosti.

Udeleženci delavnice preko prispodob, starosti prilagojenih aktivnosti in odkritega pogovora razmišljajo o različnih vidikih spletnih spolnih vsebin ter prikazov spolnosti v kulturi in medijih. Spoznajo učinke škodljive rabe pornografije ter kako lahko prezgodnji stik ali pretirano spremljanje negativno vpliva na njihovo spolnost in odnose. Govora je tudi o pasteh deljenja golih fotografij in drugih intimnih vsebin.

Cilji:

 • spodbujanje kritičnega razmisleka o pornografiji in spolnosti v medijih;
 • seznanjanje s prekomerno rabo digitalnih spolnih vsebin in njenimi posledicami;
 • odprt in primeren pogovor o spolnosti in sodobnih načinih izražanja;
 • ozaveščanje nevarnosti snemanja in pošiljanja intimnih vsebin;
 • ozaveščanje ukrepov in virov pomoči v primeru spletnih spolnih zlorab, kraje podatkov ipd.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini. Primerna je za učence od 6. razreda naprej in dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.
slikaslikaslikaslikaslikaslika

SVET V GLAVI – promocija duševnega zdravja in medosebnih odnosov

Sklop delavnic SVET V GLAVI na celosten način obravnava duševno zdravje in odnose – temi, ki ju je pomembno nasloviti predvsem pri otrocih in mladostnikih, ki skozi odraščanje spoznavajo sami sebe, razvijajo svojo identiteto in pridobivajo ključne socialne veščine. Obenem gre za področje, kjer se zlasti v zadnjem času bolj prepoznava različne vrste težav.

Udeleženci aktivnosti se na zanimiv način in na podlagi konkretnih primerov srečajo z različnimi tematikami, povezanimi s počutjem in duševnim zdravjem, ozavestijo pa tudi, kako poskrbeti zase in se soočiti s stiskami. Urijo se v prepoznavanju, opisovanju in izražanju čustev, s čimer bolj poglobljeno razumejo svoje notranje doživljanje. Poudarja se razlika med duševnimi motnjami ter običajnimi nihanji v razpoloženju in čustvovanju; mladi tako bolje razumejo dinamiko duševnega zdravja in ga tako tudi lažje krepijo. 

Mladim se približa in normalizira pogovor o duševnem zdravju, pomaga se jim ozavestiti tudi uporabne tehnike in strategije. To zaokrožuje promocija zdravih navad in skrbi zase. Cilj je mlade osveščati in informirati o težavah, ki se lahko pojavijo v obdobju izpolnjevanja razvojnih nalog mladostništva. Spremembe v njihovi socialni vlogi in razvojni izzivi lahko botrujejo različnim spremembam v funkcioniranju, kar vpliva na njihovo življenje tako v domačem kot v šolskem okolju. 

Z obravnavanjem tem na starostni skupini primeren način si prizadevamo zmanjševati še zmeraj prisotno stigmo, s tem pa dolgoročno izboljšati duševno zdravje in počutje mladih. 

Delavnice so primerne za učence, dijake in študente – razen pri delavnicah, kjer je starost v opisu posebej omejena.

Namen delavnice je ozaveščanje glavnih virov stresa v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov ter morebitnih odgovorov nanje, s katerimi si lahko pomagajo. Del tega je tudi vrednotenje odnosov ter odločitev, kaj naj bi posameznik pri svojem odzivanju spremenil, kot tudi boljše poznavanje funkcij in mehanizmov stresa.

Delavnica poleg preprostih, praktičnih ponazoritev stresa in povezanih reakcij poudarja tudi pomen stika s seboj za gradnjo osebnosti in zavesti o sebi. Udeležence tako spodbuja k razmišljanju o lastnem počutju in čustvovanju, da bodo uspešneje naslovili neprijetna
čustva, ki se pojavljajo v stresnih situacijah.

Cilji:

 • seznanitev z reakcijo na stres;
 • pomoč pri opisovanju čustev in poudarjanje pomena dobrega počutja;
 • prepoznavanje razlik med kratkoročnim in dolgoročnim stresom;
 • prepoznavanje simptomov stresa pri drugih in pri sebi;
 • seznanitev z načini preprečevanja ali zmanjšanja negativnih učinkov stresa pri sebi;
 • seznanitev s tehnikami spopadanja s stresom.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 2 šolski uri (90 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

Kaj je empatija? Kako jo razvijamo in kaj nas pri tem ovira? Posamezniki, ki imajo večjo kapaciteto za empatijo, pri sebi opažajo boljše počutje, gradijo pa tudi bolj kvalitetne odnose z drugimi. To se izraža skozi bolj zdravo in pozitivno vedenje ter splošno kakovost življenja.

Delavnica z udeleženci skozi igro vlog in druge aktivnosti spregovori o pomenu in vlogah empatije v našem vsakdanu in kako se razlikuje od sočutja, s katerim jo pogosto enačimo. V okviru delavnice osveščajo tudi strategije za krepitev empatičnega odziva do sebe in drugih – prav tako pa vabi k razmisleku, komu smo empatijo sploh pripravljeni nameniti.

Cilji:

 • poglobitev medosebnih odnosov;
 • identificiranje ter razločevanje sočutja in empatije;
 • zavzemanje različnih perspektiv;
 • razumevanje lastnih občutkov in prepoznavanje čustev drugih;
 • usmerjanje udeležencev k razmišljanju o empatični in altruistični drži.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 2 šolski uri (90 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30€ na delavnico.

Delavnica udeležence seznani z anksioznostjo oziroma tesnobnostjo preko predavanja, pogovora, različnih iger in izmenjave izkušenj. Osnovno opredelitev in obrazložitev pojma nadgrajuje s praktičnimi primeri in igrami, ki tematiko približa in naredi razumljivo za ciljno skupino. Pri tem jim daje prostor tudi za deljenje izkušenj.

Udeleženci pobliže spoznavajo telesne in vedenjske odzive, povezane z anksioznostjo. Učijo se tudi razlik med anksioznostjo kot občutkom, stresom in anksioznimi motnjami, ves čas pa osveščajo tudi različne tehnike sproščanja in druge vire pomoči, kot tudi to, kako lažje prepoznati nepravilne in škodljive informacije o tej temi.

Cilji:

 • seznanitev s pojmi stres, anksioznost in anksiozna motnja;
 • spoznavanje varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganja za razvoj anksioznosti;
 • raziskovanje tehnik sproščanja in različnih virov (samo)pomoči;
 • kritični razmislek o virih informacij na temo anksioznosti.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake. 

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30€ na delavnico.

V okviru delavnice se udeleženci seznanijo s temami, povezanimi z depresijo. Pojem je obrazložen na starostni skupini razumljiv način, s pomočjo praktičnih primerov, ki so udeležencem posebej blizu. S konstruktivno razpravo jih delavnica tudi spodbuja k deljenju lastnih izkušenj in pogledov.

Skozi delavnico se urijo v prepoznavanju in izražanju čustev. Posebej so poudarjena neprijetna čustva in njihova vloga. Predstavljena je razlika med občutki, kot je potrtost, depresivnim razpoloženjem ter depresivnimi motnjami. Učenci in dijaki spoznavajo različne dejavnike, znake in posledice depresije, kot tudi načine, kako se z njo spopasti.

Cilji:

 • seznanitev s pojmoma depresije in depresivnih motenj;
 • spoznavanje pogostih vplivov in dejavnikov, ki igrajo vlogo pri razvoju depresije;
 • pomoč pri prepoznavanju in izražanju (neprijetnih) čustev in občutkov;
 • osveščanje strategij in virov pomoči.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake. 

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30€ na delavnico.

Delavnica o prijateljstvu, ki spodbuja razvijanje osnovnih človeških vrednot. Njeno osnovno vprašanje je, kako posameznik doživlja samega sebe in druge, kar predstavlja pomemben faktor v grajenju zdravih in tesnejših odnosov v nekem okolju.

Delavnica je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Učence ali dijake se preko predavanja, pogovora, različnih iger in na podlagi izmenjave izkušenj pripravi do raziskovanja koncepta prijateljstva in osebnih vezi. Primarni namen je razviti razpravo med udeleženci in jih vključiti v socialne igre, kjer sodelujejo z vrstniki. Na takšen način jim pomaga, da se povežejo in poglobijo svoje odnose. 

Cilji:

 • razmišljanje o pomenu prijateljstva in samovrednotenja;
 • raziskovanje, kako udeleženci vidijo sebe, svoje notranje vire moči in prijatelje;
 • spodbujanje razprave med udeleženci;
 • krepitev vrstniških odnosov; 
 • prispevanje k bolj pozitivni klimi v razredu;
 • ustvarjanje tesnejših in pristnejših odnosov med sošolci.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

Obdobje mladostništva označujejo številni izzivi in težave, povezani s šolo, domačim in družbenim okoljem ter samim odraščanjem. Mladi se z njimi pogosto ne znajo soočiti, zato se poslužujejo destruktivnih vedenj, kot je samopoškodovanje.

Delavnica udeležence preko pogovora, iger in na podlagi izmenjave izkušenj seznani s pojmom samopoškodovalnega vedenja. Raziščejo in razložijo se vzroki zanj, različne oblike ter njegova dinamika. Namen je informiranje o problematiki ter učenje primernega pristopa do osebe, ki se samopoškoduje, kot tudi spoznavanje strategij pomoči.

Cilji:

 • informiranje o samopoškodovanju, vključno z dejavniki, vzroki in posledicami;
 • učenje primernega pristopa do tematike in oseb, ki se samopoškodujejo;
 • spoznavanje znakov in oblik samopoškodovanja z namenom preprečevanja;
 • razbijanje mitov in napačnih informacij o samopoškodovanju;
 • ozaveščanje načinov spopadanja z neprijetnimi občutki ter učinkovitih strategij pomoči pred in po samopoškodovanju.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini. Primerna je za učence od 7. razreda naprej in dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

Poznavanje čustev je temeljnega pomena za razvoj čustvenih in socialnih kompetenc. Delavnica čustvenega opismenjevanja Čustva in kako z njimi si prizadeva k opolnomočenju in informiranju mladih, da bodo lažje prepoznavali različna čustva in občutke pri sebi in drugih, razumeli njihovo vlogo ter jih spretneje in bolj zdravo izražali. S tem bodo uspešnejši pri komunikaciji, reševanju konfliktov in obvladovanju stresa.

Udeleženci v okviru delavnice preko pogovora, iger in drugih interaktivnih vsebin spoznavajo izraze za različna čustva, občutke in razpoloženja ter jih povezujejo s praktičnimi primeri. Velik del poudarka je na seznanjanju z lastno čustveno sliko in zdravih načinih izražanja čustev, posvetili se bomo tudi strategijam za vsakdanje situacije.

Cilji:

 • spoznavanje in pogovor o različnih čustvih, občutkih, razpoloženjih itd.;
 • nadgradnja jezika, povezanega s čustvi;
 • prepoznavanje, opisovanje in izražanje lastnih in tujih čustvenih stanj;
 • poglabljanje razumevanja vloge čustev v vsakdanjem življenju.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min), po dogovoru lahko tudi 2 šolski uri (90 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

Neprijetna čustva in občutki nam pogosto povzročajo preglavice in pri tem neugodno vplivajo na naše počutje ter interakcijo z okolico. Za otroke in mladostnike je soočanje z neželenimi, težkimi čustvi lahko še posebej zahtevno, kar jim onemogoča, da bi se uspešno spopadli s stiskami, konflikti in preizkušnjami.

Učenci in dijaki v okviru delavnice spoznavajo, kakšna je vloga neprijetnih čustev v različnih
življenjskih situacijah – in zakaj jih ne moremo smatrati kot negativna. Učijo se tudi, kako z njimi ravnati na primeren in zdrav način za boljše počutje in bolj konstruktivne odnose, obenem pa so predstavljene posledice izogibanja ali tlačenja omenjenih čustev.

Cilji:

 • Spoznavanje in pogovor o neprijetnih čustvih, občutkih, razpoloženjih itd.;
 • razumevanje funkcije oziroma vloge neprijetnih čustev v vsakdanjem življenju;
 • predstavitev zdravih načinov in tehnik izražanja neprijetnih čustev;
 • promoviranje dobrega počutja in konstruktivnih medsebojnih odnosov.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezni delavnici je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

Otroci in mladostniki se podobno kot odrasli soočajo s številnimi izzivi in preizkušnjami, ki lahko negativno vplivajo na njihovo samozavest. V okviru delavnice Verjamem vase udeleženci delijo osebne izkušnje in si ustvarjajo sliko o sebi, da bi lažje prepoznavali dejavnike in situacije, ki nižajo samozavest ter kakšni občutki se ob tem pojavljajo.

Delavnica govori o vlogi samozavesti ter vedenjskih vzorcih, ki jo radi ovirajo. Udeleženci bodo raziskovali, kako lahko gradijo bolj zdrave vzorce in dvigujejo lastno samozavest (ali pomagajo drugim) s pomočjo motivacijskih tehnik, dobrih delovnih praks ter skrbi za samopodobo in dobro počutje. To bo ugodno vplivalo tudi na medsebojne odnose.

Cilji:

 • spretnejše ocenjevanje lastne samozavesti, samopodobe in kompetenc;
 • prepoznavanje in naslavljanje negativnih dejavnikov in vplivov;
 • soočanje z neprijetnimi občutki, ki nastanejo kot posledica nizke samozavesti;
 • ozaveščanje nezdravih in ovirajočih vedenjskih vzorcev;
 • demonstracija tehnik, strategij in praks za grajenje samozavesti.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnica se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.

 

Medvrstniško nasilje je namerno agresivno vedenje posameznika ali skupine do drugega člana (ali več članov) skupine, ki traja dlje časa in vključuje neravnovesje moči. Poznamo različne oblike medvrstniškega nasilja, kot so fizično, verbalno, odnosno, spletno in psihično. V zadnjih letih se je s spremembo družbenih standardov povečalo njegovo prepoznavanje, s tem pa tudi ozaveščanje in krepitev politike ničelne tolerance.

Udeleženci v okviru delavnice opredelijo medvrstniško nasilje, da so ga sposobni ločevati od konflikta. Preko primerov spoznajo različne oblike medvrstniškega nasilja in z razpravo spoznajo različne vloge, ki jih v tej dinamiki prepoznamo. Udeleženci se naučijo tudi, kako se na medvrstniško nasilje odzvati in kje iskati pomoč, obenem pa se pobliže seznanijo z njegovimi morebitnimi posledicami.

Cilji:

 • opredelitev pojma medvrstniško nasilje;
 • spoznavanje različnih oblik in lastnosti medvrstniškega nasilja;
 • prepoznavanje vlog v medvrstniškem nasilju;
 • ozaveščanje o primernih odzivih na nasilje in viri pomoči;
 • seznanjanje s posledicami medvrstniškega nasilja.

Časovni potek delavnice:

 • 1 šolska ura (45 min).

Število udeležencev:

 • Priporočeno največje število oseb na posamezno delavnico je 30.

Ciljna skupina:

 • Delavnico se predhodno prilagodi starostni skupini in je tako primerna za učence ali dijake.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote za udeležence med 15. in 29. letom starosti (od vključno 9. razreda naprej). Za udeležence, mlajše od 15 let (do vključno 8. razreda), ali po zapolnitvi kvote je cena 30 € na delavnico.
slikaslikaslikaslikaslikaslika

Predavanja za starše

Starši oziroma skrbniki so prvi, ki svojega otroka vpeljejo v digitalni svet. Pomembno je, da ga na spletu ne zgolj nadzorujejo, ampak so njegovi zaščitniki, ki ga pred spletnimi nevarnostmi po eni strani obvarujejo, hkrati pa ga naučijo, kako se z njimi spopada samostojno. 

Da lahko starši resnično nastopajo kot »medijski mentorji«, ki skrbijo za dodano vrednost otrokovega časa pred zasloni – ter da lahko otroka opremijo z informacijami glede varne, odgovorne in uravnotežene rabe interneta – je ključnega pomena, da področje najprej obvladajo sami. Predavanja za starše udeležence poučijo o tem, katere so najpogostejše pasti in nevarnosti, v katere se otrok lahko ujame, prav tako pa nudijo praktične nasvete in primere. 

Starši in družina so najpogosteje še zmeraj tisti, pri katerih mladostniki iščejo oporo in zaščito. Mladi si želijo biti aktivni člani digitalne družbe in prav starši so tisti, ki lahko poskrbijo za primerno vzgojo ter svoje otroke naučijo odgovorno, varno, zmerno in uravnoteženo
uporabljati zaslone.

Namen predavanja je informirati in ozaveščati starše učencev in dijakov o glavnih nevarnostih, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine – ter predvsem, kako te pasti pravočasno prepoznati ali ukrepati v primeru, da se mladostnik v katero od njih ujame.

Cilji:

 • seznanitev s pastmi, v katere se lahko otroci in mladostniki ujamejo pri uporabi zaslonskih tehnologij;
 • predstavitev priporočil za varno, odgovorno in uravnoteženo rabo;
 • prepoznavanje znakov prekomerne rabe zaslonov pri mladostnikih;
 • seznanitev z viri in oblikami pomoči v primeru prekomerne ali škodljive rabe;
 • opolnomočenje staršev za soočanje s problematiko.

Časovni potek predavanja:

 • 50 minut (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino od 30 do 60 minut).

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 15.

Ciljna skupina:

 • Predavanja za starše so namenjena tako staršem učencev kot staršem dijakov. Po potrebi se predavanje prilagodi za določeno starostno skupino.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Digitalni svet je za mlade pogosto način sproščanja in izražanja, kot tudi kanal za odkrivanje in grajenje lastne identitete. Poleg hobijev in interesov zajema tudi preživljanje časa z oddaljenimi prijatelji in v spletnih skupnostih. Razlogi za vključevanje v digitalni svet so različni; pomembno je, da se starši poglobijo v otrokove interese in motivacijo ter izkažejo iskreno zanimanje za njegovo virtualno življenje.

Predavanje Aplikacije, ki jih uporabljajo mladi, in njihove pasti se posveča najpogostejšim aktivnostim, splošnim navadam ter priljubljenim spletnim vsebinam in aplikacijam med otroci in mladostniki. Veliko jih sicer prinaša prednosti, vendar je prisotnih tudi mnogo pomanjkljivosti in pasti, mladi pa lahko hitro izgubijo nadzor, ko se pred resničnim življenjem zatekajo v virtualni svet.

Cilji:

 • oris uporabe spleta in zaslonskih naprav pri otrocih in mladostnikih;
 • razumevanje odnosa mladih do digitalnih svetov in vsebin;predstavitev najpogostejših družbenih omrežij, aplikacij in spletnih strani, ki jih otroci in mladostniki uporabljajo;
 • podajanje nasvetov in dobrih praks za pogovor z otroci in mladostniki.

Časovni potek predavanja:

 • 60 min (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino 45 ali 90 minut).

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 15.

Ciljna skupina:

 • Predavanja za starše so namenjena tako staršem učencev kot staršem dijakov. Predhodno se predavanje prilagodi za določeno starostno skupino.

Cena izvedbe: 

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Vsebine za strokovne delavce

Vsebine za strokovne delavce so namenjene vsem, ki delajo z mladimi: socialnim in svetovalnim delavcem, pedagogom, vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem, zdravstvenim delavcem, mladinskim delavcem, terapevtom ter drugim strokovnjakom, ki se v okviru svojega dela srečujejo z mladimi in njihovimi bližnjimi. 

Udeležence vsebin med drugim seznanimo z uporabo spleta in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih, vključno z njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi, splošnimi navadami ter priljubljenimi spletnimi vsebinami in aplikacijami. Strokovne delavce tako opremljamo s potrebnim znanjem z vedno bolj perečega področja. 

Na predavanju se strokovni delavci seznanijo z uporabo spleta in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih, vključno z njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi, strokovnimi smernicami in najnovejšimi opažanji s terena. Namen predavanja je informirati in ozaveščati strokovne delavce, ki delajo z mladimi, o glavnih nevarnostih prekomerne rabe – ter predvsem, kako določene pasti pravočasno prepoznati ali ukrepati v primeru, da se mladostnik v katero od njih ujame.

Rabo zaslonskih tehnologij delimo na uravnoteženo, prekomerno in škodljivo. V drugi polovici predavanja je poudarek na digitalni zasvojenosti (kot obliki nekemične zasvojenosti) ter njenimi simptomi in posledicami – psihičnimi, fizičnimi, čustvenimi in socialnimi. Udeleženci spoznajo varovalne dejavnike in priporočila za strokovno delo.

Cilji:

 • poglobljena predstavitev rabe spleta in zaslonskih tehnologij ter povezanih navad pri otrocih in mladostnikih;
 • seznanjanje s koristmi in pastmi, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine;
 • predstavitev digitalne zasvojenosti s pogostimi simptomi in posledicami;
 • seznanitev s priporočili za učinkovito postopanje ter varovalnimi dejavniki in priporočili za
  strokovno delo.

Časovni potek predavanja:

 • 50 minut (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino od 30 do 60 minut).

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 15.

Ciljna skupina:

 • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

Cena izvedbe:

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Razlogi za vključevanje v digitalni svet so različni; pri delu z mladimi je pomembno, da se poglobimo v njihove interese in motivacijo ter izkažemo iskreno zanimanje za njihovo virtualno življenje. Pri tem smo neobsojajoči in odprti, čeprav morda sprva ne razumemo, zakaj jim neka vsebina ali dejavnost na zaslonu toliko pomeni. Bolj kot smo pripravljeni razumeti njegovo perspektivo, bolj bo otrok ali mladostnik odprt za predloge in nasvete.

Predavanje Aplikacije, ki jih uporabljajo mladi, in njihove pasti se posveča najpogostejšim aktivnostim, splošnim navadam ter priljubljenim spletnim vsebinam in aplikacijam med otroci in mladostniki. Veliko jih sicer prinaša prednosti, vendar je prisotnih tudi mnogo pomanjkljivosti in pasti, mladi pa lahko hitro izgubijo nadzor, ko se pred resničnim življenjem zatekajo v virtualni svet.

Cilji:

 • oris uporabe spleta in zaslonskih naprav pri otrocih in mladostnikih;
 • razumevanje odnosa mladih do digitalnih svetov in vsebin;
 • seznanitev z najnovejšimi ugotovitvami s področja digitalnih vsebin za mlade;
 • predstavitev najpogostejših družbenih omrežij, aplikacij in spletnih strani, ki jih otroci in mladostniki uporabljajo ter njihovih učinkov;
 • podajanje nasvetov in strokovnih priporočil za tiste, ki delajo z mladimi.

Časovni potek predavanja:

 • 60 min (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino 45 ali 90 minut).

Število udeležencev:

 • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 30, maksimalno pa 200.

Ciljna skupina:

 • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

Cena izvedbe: 

 • Brezplačna do zapolnitve kvote.

Enkrat letno organiziramo konferenco na temo prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij. Konferenca, ki udeležence o tematiki osvešča s predstavitvijo najnovejših ugotovitev s področja, praktičnih primerov in aktualne problematike, je namenjena strokovnim delavcem, ki delajo z mladimi in njihovimi bližnjimi, še posebej tistim v zdravstvu, sociali in šolstvu.

Na dogodku gostimo predavatelje z različnih povezanih področij, ki se z rabo zaslonov med mladimi in njenimi posledicami srečujejo pri svojem delu (psihiatri, pediatri, kriminalisti, strokovnjaki za medije idr.);  udeleženci tako dobijo tudi primere dobrih praks, ki temeljijo na neposrednem delu z uporabniki. Obenem gre za izmenjavo izkušenj s koristnimi napotki za delo.

Strokovna konferenca je navadno organizirana v jesenskih mesecih v amfiteatru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Organiziramo jo v sodelovanju z Društvom študentov psihologije Maribor. 

Želite dodatne informacije glede naših ponudb?

Pošljite povpraševanje, rade volje vam odgovorimo.