V ponedeljek, 7. 11., smo v sodelovanju s Centrom Mentalis izvedli spletno delavnico Prekomerno  uravnoteženo na temo pasti zaslonskih tehnologij ter škodljive rabe. Potekala je preko orodja Zoom. 

Delavnica se posveča zaslonskim tehnologijam in različnim oblikam njihove rabe, od uravnotežene do prekomerne, kot tudi pogostim učinkom oziroma posledicam. Namen je naslavljanje problematike prekomerne in škodljive rabe zaslonov, ki je predvsem med otroci in mladostniki vse bolj pereča. Preko pogovora, praktičnih primerov in izmenjave izkušenj delavnica obravnava tudi znake in posledice prekomerne rabe ter udeležencem pomaga ozavestiti različne ukrepe in vire pomoči. 

Z brisanjem meje med resničnim in digitalnim se velik del vsakdana seli na splet in v različna virtualna okolja, ki so še posebej blizu otrokom in mladostnikom. To je skupina, ki zaslone in splet največ uporablja in istočasno se pri njih najbolj izrazito kažejo negativni učinki prekomerne in škodljive rabe. 

Kako pravočasno prepoznati prekomerno rabo? Kakšne so njene posledice in kako lahko ukrepamo, ko nastane problem? Kje je meja med koristno in škodljivo rabo? O teh in drugih vprašanjih smo razmišljali skupaj z udeleženci delavnice, obenem pa je bilo govora tudi o skrbi za dobro počutje in zdravih navadah za vsak dan. 

Delavnica je potekala v sklopu Cikla predavanj in delavnic: mladi, duševno zdravje in zaposlitev Centra Mentalis Maribor. Zahvaljujemo se jim za povabilo in sodelovanje!