Predavanja za strokovne delavce

Na predavanju se strokovni delavci seznanijo z namenom uporabe interneta pri otrocih in mladostnikih ter njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi. V okviru tega spoznajo tudi najpopularnejše spletne strani in aplikacije, ki so v večini zelo uporabne, vendar je prisotnih mnogo pomanjkljivosti, na katere tekom predavanja opozorimo. Veliko teh prinaša prednosti, vendar je prisotnih tudi mnogo pomanjkljivosti. Mladi se med uporabo zatekajo v virtualni svet, kjer lahko izgubijo nadzor. Uporabo digitalnih tehnologij delimo na uravnoteženo rabo, prekomerno rabo in zasvojenost. Pri tem so lahko koristne aplikacije, ki merijo čas uporabe oz. sledijo uporabi tehnologije in jo tudi nadzorujejo. V drugi polovici predavanja je poudarek na podrobnejši predstavitvi digitalne zasvojenosti (nekemične zasvojenosti), predstavitvi simptomov in posledic psihičnih in fizičnih. Udeleženci se seznanijo z varovalnimi dejavniki in priporočili za strokovno delo.

Cilji:

  • Ozavestiti udeležence o pasteh, ki spremljajo digitalne tehnologije in vsebine.
  • Seznanitev s priporočili za učinkovito postopanje.
  • Seznanitev z varovalnimi dejavniki in priporočili za strokovno delo.

 

Časovni potek delavnice:

  • 60 min.

 

Število udeležencev:

  • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 30 in največ 200.

 

Ciljna skupina:

  • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

 

Cena izvedbe:

  • Brezplačna.