Na predavanju se strokovni delavci seznanijo z uporabo spleta in zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih, vključno z njihovimi najpogostejšimi aktivnostmi, strokovnimi smernicami in najnovejšimi opažanji s terena. Namen predavanja je informirati in ozaveščati strokovne delavce, ki delajo z mladimi, o glavnih nevarnostih prekomerne rabe ter predvsem, kako določene pasti pravočasno prepoznati ali ukrepati v primeru, da se mladostnik v katero od njih ujame.

Rabo zaslonskih tehnologij delimo na uravnoteženo, prekomerno in škodljivo. V drugi polovici predavanja je poudarek na digitalni zasvojenosti (kot obliki nekemične zasvojenosti) ter njenimi simptomi in posledicami psihičnimi, fizičnimi, čustvenimi in socialnimi. Udeleženci spoznajo varovalne dejavnike in priporočila za strokovno delo.

 

Cilji:

  • poglobljena predstavitev rabe spleta in zaslonskih tehnologij ter povezanih navad pri otrocih in mladostnikih;
  • seznanjanje s koristmi in pastmi, ki spremljajo zaslonske tehnologije in vsebine;
  • predstavitev digitalne zasvojenosti s pogostimi simptomi in posledicami;
  • seznanitev s priporočili za učinkovito postopanje ter varovalnimi dejavniki in priporočili za
    strokovno delo.

 

Časovni potek predavanja:

  • 50 minut (po dogovoru lahko predavanje prilagodimo na dolžino od 30 do 60 minut).

 

Število udeležencev:

  • Priporočeno minimalno število udeležencev na predavanju je 15.

 

Ciljna skupina:

  • Predavanja so namenjena strokovnim delavcem.

 

Cena izvedbe:

  • Brezplačna do zapolnitve kvote.

 


Želite dodatne informacije glede naših ponudb?

Pošljite povpraševanje, rade volje vam odgovorimo.