Tako kot v preteklih šolskih letih smo januarja obiskali Konservatorij za glasbo in balet Maribor, kjer smo izvajali preventivne delavnice za dijake od 1. do 4. letnika. 

V okviru delavnice Moč vezi, ki govori o prijateljstvu in pomenu grajenja kakovostnih medosebnih vezi, so dijaki razmišljali o lastnostih, ki so jim pri prijateljih najbolj pomembne in o tem, kako dobri prijateljski odnosi bogatijo naš vsakdan. 

Medosebnih odnosov smo se dotaknili tudi znotraj delavnice (Ne) na silo. Delavnica o medvrstniškem nasilju preko skupinskega dela udeležencem pomaga ozavestiti, kakšne so lahko posledice nasilja in kako reagirati v različnih situacijah, obenem pa tudi prepoznavati različne vrste in oblike medvrstniškega nasilja. 

S pomočjo delavnice Verjamem vase smo se z udeleženci medtem pogovarjali o samozavesti in sorodnih pojmih, kot sta samovšečnost in samopodoba. Govora je bilo med drugim o tem, kako lahko gradimo na samozavesti za uspešnejše spoprijemanje z nalogami in preizkušnjami. 

Skozi delavnico Obvladam stres smo ozaveščali glavne vire stresa v vsakdanjem življenju ter morebitne odgovore nanje, s katerimi si lahko pomagamo. Raziskovali smo, kako se naše počutje spreminja glede na stres, s katerim se spopadamo v vsakodnevnem življenju ter zakaj je pomembno, da razmislimo o svojih reakcijah.

Z delavnico Nenehno na trnih, ki obravnava anksioznost, pa smo orisali ključne lastnosti in razlike med anksioznostjo in anskioznimi motnjami. Dijaki so prav tako razmišljali, kako se v različnih situacijah čim uspešneje sproprijeti z občutki tesnobe.

Konservatoriju za glasbo in balet se zahvaljujemo za sodelovanje!

 


Za več informacij o preventivnih vsebinah si oglejte ponudbo ali pošljite povpraševanje.