V ponedeljek, 5. 12. 2022, se je ekipa Centra Šteker udeležila 2. nacionalne konference "Zdrava povezava – Združujemo moči za zdravje ljudi", ki je potekala na Brdu pri Kranju. Namen dogodka, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, je bila predstavitev sofinanciranih programov in primerov dobrih praks širši javnosti in deležnikom s področja javnega zdravja. 

Na konferenci so nevladne organizacije predstavile dosežke programov, ki jih je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo z javnim razpisom v obdobju 2019–2022. Med njimi je tudi program "Center Šteker – podpora in pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij". 

Program je potekal v treh sklopih. V prvem sklopu so se predstavile organizacije, ki v svoje programe vključujejo mlade kot aktivne udeležence pri krepitvi zdravega načina življenja, v drugem sklopu pa je bilo predstavljeno delo nevladnih organizacij, katerih poslanstvo je ozaveščanje različnih populacijskih skupin o pomenu zdravja in zdravem načinu življenja. Tretji sklop je bil namenjen programom, ki ob podpori prostovoljcev zagotavljajo pomoč ljudem v stiski, kot so bolniki s kroničnimi boleznimi, odvisni od drog in drugih oblik zasvojenosti, tisti s težavami v duševnem zdravju, starejši in drugi, ki potrebujejo podporo in pomoč, ko se soočajo z boleznijo.

Več o konferenci preberite v objavi Ministrstva za zdravje.