V januarju in februarju smo obiskali Osnovno šolo Jakobski dol, kjer smo izvedli delavnice za učence od 3. do 9. razreda.

Za učence od 3. do 6. razreda smo izvedli delavnico Ne bodi slon, uporabljaj bonton. Učenci so spoznavali osnove bontona na spletu ter raziskovali različne vidike virtualnega (kot tudi fizičnega) komuniciranja. Delavnica se poleg pomena zdravega dialoga dotakne tudi tem, kot so širjenje lažnih ali nepreverjenih informacij, spoštovanje zasebnosti ter varovanje osebnih podatkov.

V oddelkih 7. razreda smo izvedli delavnico Online (samo)podoba, ki se ukvarja z vplivi spleta in socialnih omrežij na samopodobo in samozavest mladih. Skozi pogovor in praktične primere smo skupaj raziskovali, koliko so vsebine, s katerimi se na spletu primerjamo, resnične in koliko idealizirane ter kaj lahko vsak posameznik naredi, da bo o sebi imel čim bolj zdravo in celostno podobo.

Delavnica Let's Play a Game, ki smo jo izvedli v 8. razredu, vključuje praktične igre in vprašanja s področja video iger v obliki kviza. Učence spodbudila, da se preizkusijo v znanju s tega področja, vključno s prednostimi in slabostmi igranja. Namen je spodbujanje pogovora o problematiki prekomerne rabe in zasvojenosti, kot tudi osveščanje načinov za ohranjanje zdravih oblik igranja video iger.

Za učence 9. razreda pa so naše prostovoljke pripravile interaktivno predstavo V oklepu zaslonskih tehnologij, ki preko igrane situacije predstavi težave in posledice prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij. Izvajalci skozi navidezno samoizpoved uprizorijo razvoj zasvojenosti oziroma prekomerne rabe, med samo igro pa "strokovnjak" razlaga različne dejavnike. 

Osnovni šoli Jakobski dol se zahvaljujemo za sodelovanje! 

 


Za več informacij o tej in drugih delavnicah Centra Šteker in Društva IndiJanez si oglejte ponudbo ali pošljite povpraševanje.