Od 14. do 18. novembra je ekipa Centra Šteker gostovala na Osnovni šoli Olge Meglič na Ptuju. Tam smo izvedli več sklopov preventivnih delavnic za učence od 4. do 9. razreda. 

Za učence 4. razredov so naše prostovoljke pripravile interaktivno predstavo V oklepu zaslonskih tehnologij, ki učencem preko igrane situacije predstavi težave in posledice prekomerne in škodljive rabe zaslonskih tehnologij. Izvajalci skozi navidezno samoizpoved uprizorijo razvoj zasvojenosti oziroma prekomerne rabe, med samo igro pa "strokovnjak" razlaga različne dejavnike. 

Učenci 5. razredov so v okviru delavnice Ne bodi slon, uporabljaj bonton spoznavali osnove bontona na spletu ter raziskovali različne vidike virtualnega (kot tudi fizičnega) komuniciranja. Delavnica se poleg pomena zdravega dialoga dotakne tudi tem, kot so širjenje lažnih ali nepreverjenih informacij, spoštovanje zasebnosti ter varovanje osebnih podatkov.

V oddelkih 6. razreda smo izvedli delavnico Online (samo)podoba, ki se ukvarja z vplivi spleta in socialnih omrežij na samopodobo in samozavest mladih. Skozi pogovor in praktične primere smo skupaj raziskovali, koliko so vsebine, s katerimi se na spletu primerjamo, resnične in koliko idealizirane ter kaj lahko vsak posameznik naredi, da bo o sebi imel čim bolj zdravo in celostno podobo.

Z učenci 7. razredov smo se medtem pogovarjali o čustvih in duševnem zdravju, najprej v okviru delavnice Empatija, več kot le besede. Ta udeležence usmerja k razmišljanju o empatični in altruistični drži in jim predstavi koncepte, kot sta empatija in sočutje ter kako graditi na kapaciteti za empatijo, ki vpliva na boljše počutje in omogoča ustvarjanje bolj kvalitetnih odnosov z drugimi. 

Delavnica Telo kot sredstvo sporočanja pa se medtem posveča samopoškodovalnemu vedenju in različnim čustvenim stiskam, ki za njim stojijo, kot tudi skrbi za duševno zdravje nasploh. Udeležencem pomaga ozaveščati učinkovite strategije pomoči, spodbuja pa jih tudi k boljšemu poznavanju lastnih čustev. O preprečevanju samopoškodovalnega vedenja smo poleg 7. razreda govorili tudi v 8. razredih.

Devetošolci so skozi delavnico Obvladam stres ozaveščali glavne vire stresa v vsakdanjem življenju ter morebitne odgovore nanje, s katerimi si lahko pomagajo. Raziskovali smo, kako se naše počutje spreminja glede na stres, s katerim se spopadamo v vsakodnevnem življenju ter zakaj je pomembno, da razmislimo o svojih reakcijah in strategijah spopadanja.


Za več informacij o tej in drugih delavnicah Centra Šteker si oglejte ponudbo ali pošljite povpraševanje.