5 NAJPOGOSTEJŠIH ZNAKOV, KI KAŽEJO, DA VAŠ OTROK PREKOMERNO UPORABLJA DIGITALNE TEHNOLOGIJE

1. Izgublja interes za aktivnosti 
Postaja indiferenten ter izgublja zanimanje za aktivnosti, ki so mu/ji prej bile pomembne.

2. Ne čuti želje po druženju 
Ne druži se več s svojimi vrstniki in prijatelji, drži se sam/a zase.

3. Zanemarja šolske in obšolske dejavnosti
Padec uspeha, slabše ocene, popravni izpiti, ki jih prej ni bilo …

4. Spremembe v vedenju
Nihanje razpoloženja;  na primer ko preživlja čas na spletu, se dobro počuti, ko pa ni na spletu, pa je potrt, nestrpen, nemiren ...

5. Pogostejši prepiri
Še posebej s starši, ker želijo omejiti njegov/njen čas na spletu.

ČE STE PREPOZNALI VSAJ 2 ZNAKA, UKREPAJTE ČIM PREJ!

 

Zagotovite uravnoteženo rabo digitalnih tehnologij:

  1. Vzpostavite jasna družinska pravila (omejitev časa rabe tehnologij).
  2. Postavite računalnika v dnevni prostor (z namenom zagotavljanja nadzora nad časovno uporabo spleta).
  3. Omejite uporabo pametnih telefonov (čez noč so telefoni pod nadzorom staršev).
  4. Spodbujajte otroka pri drugih aktivnostih in interesnih dejavnostih.
  5. PRIPELJITE VAŠEGA OTROKA V CENTER ŠTEKER V MARIBOR ALI MURSKO SOBOTO NA BREZPLAČNO SVETOVANJE ALI POKLIČITE BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 2016!