V torek, 5. oktobra., je na Zavodu svetega Stanislava v Ljubljani potekal seminar z naslovom Premagovanje težav, povezanih s pretirano rabo digitalnih medijev. Predavanje, ki je bilo namenjeno pedagoškim in strokovnim delavcem, je bilo sestavljeno iz različnih vsebinskih sklopov, enega od njih je pokrivala tudi naša sodelavka Janja Srebrnič.

Udeleženci so bili pobliže seznanjeni s prekomerno rabo digitalnih in zaslonskih tehnologij med mladimi, kot tudi njenimi posledicami. Eden od glavnih namenov je bilo opolnomočenje kadra, ki se vsakodnevno srečuje z mladino, za praktično naslavljanje omenjenih problemov, predvsem v smislu dela z uporabniki in njihovimi starši. Obenem je seminar služil predstavitvi preventivnih dejavnosti na področju digitalne zasvojenosti.

Vsebina je bila razdeljena na štiri sklope:

  • Zdravstvene težave, povezane s pretirano rabo digitalnih medijev (dr. Mirna Macur);
  • Razlogi, zaradi katerih se mladi vključujejo v programe Centra Šteker in priporočila učiteljem (Janja Srebrnič);
  • Varna in odgovorna raba interneta v učilnici (Maja Vreča);
  • Delo s starši na področju zdrave rabe digitalnih naprav (Nina Babič).

Program je temeljil na dinamični metodi izmenjave mnenj med udeleženci. Izvajalke so na podlagi raziskav in izkušenj s problematiko prekomerne rabe in zasvojenosti z digitalnimi mediji udeležence podrobneje seznanile z najbolj pogostimi težavami, ki jih povzročata, kot sta šibkejši učni uspeh in motnje v pozornosti.

Gre za perečo problematiko, s katero pa se pedagoški delavci v okviru izobraževanja večidel niso srečevali; prav zaradi tega so takšna usposabljanja ključnega pomena. V ta namen so bili zasnovani tudi posamezni sklopi, ki so vsebino pokrivali s praktičnimi primeri in prikazi.

Več informacij o dogodku lahko najdete na spletni strani zavoda