Maja 2021 so izšle prve nacionalne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih pri nas. Publikacija Zdravniške zbornice Slovenije je rezultat številnih raziskav na temo vpliva zaslonskih tehnologij, doprinosa različnih strokovnjakov in zgledov iz tujine, kjer so podobne smernice že objavljene.

Pediatri, svetovalci in drugi strokovni delavci na področju mladine pri otrocih in mladostnikih opažajo vse pogostejše težave, ki nastajajo kot posledica prekomerne in neprimerne rabe mobilnih telefonov, računalnikov, tablic in drugih naprav z zasloni. Uporaba omenjene tehnologije je v porastu pri vseh starostnih skupinah, kar lahko povežemo z vse večjo vlogo in lažjim dostopanjem do informacijsko-komunikacijske tehnologije v naših vsakdanjih življenjih.

Takšna tehnologija je seveda priročna in marsikdaj tudi koristna, stroka pa opozarja, da se predvsem pri mladih, ki pred zasloni preživljajo vedno več časa, kažejo tudi negativni učinki, ki zahtevajo vzpostavitev poenotenih okvirov za zmerno rabo. Objavljene smernice zato navajajo časovna in vsebinska priporočila ter druge usmeritve za uravnoteženo rabo zaslonov pri mladih, primarno pa so namenjene strokovnim delavcem, ki se z njimi srečujejo. Povzete so tudi na posebnem kartončku za starše in skrbnike.

Dokument je sestavila multidisciplinarna ekipa pediatrov iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije in strokovnjakov z drugih področij. Poleg ozaveščanja o vplivih neprimernega posluževanja po zaslonih na otrokov razvoj je njihov cilj tudi ustvarjanje podlage za bolj uravnoteženo in koristno rabo. Publikacija je nastala ob široki podpori strokovnjakov in organizacij na področju mladinskega dela, med drugim tudi Centra Šteker.

Člani delovne skupine, ki je pripravila smernice, so: dr. Mateja Vintar Spreitzer, dr. med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo (vodja delovne skupine), Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo, dr. Anja Radšel, dr. med., spec. pediatrije, Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo, dr. Marija Anderluh, dr. med., spec. otroške in mladostniške psihiatrije, vodja Službe za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, dr. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psihologinja, specialistka klinične psihologije, izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v Ljubljani, Maja Vreča, sodelavka projekta Safe.si, Arnes, dr. Špela Selak, mag. psih., univ. dipl. kom., Nacionalni inštitut za javno zdravje, Špela Reš, univ. dipl. psihologinja, svetovalka na Logoutu.