2. regijsko strokovno konferenco Centra Šteker je obiskalo okoli 200 strokovnih delavcev iz različnih regij po Sloveniji.

V četrtek, 11. 4. 2019 se je v amfiteatru Filozofske fakultete v Mariboru odvila 2. regijska strokovna konferenca Centra Šteker z naslovom ZASVOJENOST IN RABA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ MED MLADIMI.

Prekomerna uporaba digitalnih tehnologij postaja vedno bolj pereč problem, saj mladi vse več aktivnosti in interesov usmerjajo v uporabo teh tehnologij  tudi do točke, ko jim te popolnoma prevzamejo življenje. Opuščajo šolanje in hobije, ki so se jih prej veselili, nimajo interesa za druženje s prijatelji, prihaja tudi do motenj spanja, prehranjevanja, lažejo o času, preživetem ob uporabi digitalnih tehnologij, pogosti so prepiri s starši in tudi, ko ne uporabljajo digitalnih tehnologij, razmišljajo o aktivnostih na njih. Ob tem je zelo zaželeno, da so strokovni delavci, ki delajo z mladimi, ustrezno opremljeni z znanjem s tega področja. V ta namen so organizatorji izbrali predavanja strokovnjakov, ki aktivno delujejo v različnih smereh na tem področju.

Uvodna govorca letošnje konference sta bila dr. Jože Hren, sekretar Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje in Lilijana Zorko, vodja Sektorja za zdravstvo in socialno varstvo Mestne občine Maribor.

dr. Jože Hren

Lilijana Zorko o svojih občutkih ob konferenci: »Odlično pripravljen dogodek, dober obisk, izjemno kvalitetni podajalci vsebin. Želela bi, da v Mariboru ta tematika ne izgine iz obravnave, ampak ne zato, ker bi si želela veliko obravnavanih oseb ampak zato, ker to je problem in potrebno ga je reševati, potrebno ga je pravilno naslavljati. Mislim, da bi bilo za lokalno skupnost prav stati ob strani, sofinancirati in najti mesto takim programom in takšnim izvajalcem kot je Center Šteker.«

Lilijana Zorko

V predavanju Centra Šteker so predstavili delo na terenu s področja preprečevanja zasvojenosti in prekomerne rabe digitalnih tehnologij. Andreja Domajnko, mag. soc. je predstavila konkretno delo na področju preventive v sklopu programa »Center Šteker – Zaštekaj«. Nadaljevala je Tjaša Antolič, mag. psih. s primeri iz prakse pri kurativi v sklopu programa »Center Šteker – Izštekaj se«. Jan Dolar dipl. Inž. med. kom. (UN) pa je obiskovalce seznanil z nekaj trenutno najbolj igranimi igrami, ki jih igrajo milijoni po svetu.

Andreja Domajnko, mag. soc.
Tjaša Antolič, mag. psih.

Jan Dolar: »Med udeleženci konference ni veliko takih, kateri poznajo igre, ki jih igrajo otroci in mladostniki. Po večini so že vsi slišali za Fortnite, s katero se tudi v Centru Šteker največkrat srečujemo, ampak obstajajo še številne druge igre, ki jih na različnih napravah igra na milijone ljudi po vsem svetu. Ob vseh teh igrah je tako staršem in strokovnim delavcem težko slediti priporočilom o tem, katere igre so primerne za mlajše in katera tveganja prinašajo. Zato v Centru Šteker priporočamo obisk spletne strani www.commonsensemedia.org, od koder bomo v prihodnosti posredovali prevode raznih priporočil in revizij najpopularnejših iger.«

Jan Dolar, dipl. inž. med. kom.

Marko Puschner strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju ozaveščanja o varni rabi interneta, ki deluje na Točki ozaveščanja o varni rabi interneta SAFE.SI je predstavil najbolj priljubljena družabna omrežja in aplikacije med slovenskimi najstniki in značilnosti teh omrežij. Dotaknil se je tudi priporočil za primerno vedenje pri uporabi teh aplikacij in omrežij, kajti znanja na tem področju posamezniku omogočajo prepoznavanje in zaščito pred tveganji.

Marko Puschner

Marko Puschner: »Na Safe.si zelo podpiramo vse dogodke, ki osveščajo na področju varne rabe interneta ter o vseh  pasteh in tveganjih, ki se pojavljajo. Teh tveganj je med uporabniki interneta veliko, tako med odraslimi kot med mladimi, s tem da so mladi veliko bolj izpostavljeni, ker nimajo potrebnih izkušenj in znanj. Zdi se mi, da je naloga vseh, ki delajo z mladimi, vključno s starši, da se mlade osveča o teh zadevah in da jim prenesejo znanja s katerimi bodo lahko prepoznali in razumeli nevarnosti s katerimi se srečujejo, npr. na internetu.«

O računalniških igrah in njihovi uporabi med slovenskimi mladostniki je spregovorila izr. prof. dr. Mirna Macur, zaposlena na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Na tokratnem predavanju je opredelila nekemične ali vedenjske  zasvojenosti in zasvojenost z računalniškimi igrami. Predstavila je trende, ki so narekovali njihovo umestitev v Mednarodno klasifikacijo bolezni ICD-11 s strani Svetovne zdravstvene organizacije in razširjenost te oblike zasvojenosti med slovensko mladino.

izr. prof. dr. Mirna Macur

Sledilo je predavanje Nine Babič, univ. dipl. psihologinje, zaposlene v svetovalni službi Osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru. Predavateljica ne sodi med tiste, ki vidijo v moderni tehnologiji izključnega krivca za kakovost odnosov modernega časa in zlo, ki ga je potrebno popolnoma prepovedati. Verjame pa v prednost neposrednih odnosov in interakcij in je absolutni podpornik zmernosti na tem področju. Pri svojem delu se dnevno srečuje s stiskami mladih zaradi nekontroliranega komuniciranja z vrstniki v virtualnem svetu, ki se ob sporih stopnjuje iz agresivnosti v različne oblike nasilja (hote ali nehote). Enako velja za zaplete v vedno več različnih vrstah virtualnih odnosov – prijateljskih, manj prijateljskih, naključnih in ja, tudi ljubezenskih.

Nina Babič, univ. dipl. psih.

Nadaljeval je dr. Benjamin Lesjak, strokovnjak na področju varne rabe interneta. Izkušnje, ki jih je pridobil pri delu z otroci pri izvedbi delavnic o varni rabi interneta, so ga naučile, da so pri odgovornem ravnanju otrok in mladostnikov s sodobno tehnologijo zelo pomemben dejavnik starši in učitelji. Na tokratnem predavanju je predstavil vidike varne rabe interneta za mlade v povezavi z uporabo družabnih omrežij. Namreč s samo uporabo se v veliki meri strinjamo, da ponudniki družabnih omrežjih obdelujejo enormne količine naših osebnih podatkov in tako resno vstopajo v naš zasebni svet na področjih, ki se jih mladi (in stari) sploh ne zavedamo.

dr. Benjamin Lesjak

Kot zadnji je nastopil antropolog dr. Dan Podjed, raziskovalec na Inštitutu za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani in docent na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V predavanju je med drugim skušal razložiti, zakaj se v sodobnem svetu vse več opazujemo in razkazujemo.

dr. Dan Podjed

Dan Podjed: »Konferenca se dotika izjemno pomembne problematike, namreč zasvojenosti med mladimi in to tiste zasvojenosti, ki je dosedaj ostajala najbolj prikrita – digitalna. Ko sem recimo sam odraščal so se moji starši najbolj bali prepovedanih drog in podobnih stvari, ki nas lahko fizično zasvojijo, sedaj pa živimo v svetu zasvojenosti z informacijami in v svetu v katerem smo, kar je mogoče še bolj zaskrbljujoče, vse bolj zasvojeni s samim sabo, s svojo lastno podobo, ki jo moramo ves čas delit z drugimi in šteti lajke oz. všečke pod temi podobami, ker če nas drugi ne všečkajo, potem ne obstajamo. Kako narediti spet premik od te egocentričnosti, sociocentričnosti k altruizmu, s tem da nismo obremenjeni več s sami sabo temveč, da spet zagledamo drugega in smo pripravljeni nekaj narediti za njega in z njim? To je veliko vprašanje in mislim, da bomo imeli v prihodnosti še veliko dobrih izzivov.«

dr. Dan Podjed

Center Šteker je program Društva IndiJanez in predstavlja prvi za uporabnike brezplačen specializiran program v severovzhodnem delu Slovenije, ki nudi celostno obravnavo na področju zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami. Osredotočajo se na več različnih podpodročij zasvojenosti in sicer na škodljivo rabo interneta na splošno, socialnih omrežij, mobilnega telefona, tablic, televizije, računalniških in on-line iger, iger na srečo ter spletne pornografije. Njihova ciljna skupina so vsi, ki imajo težave na področju zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami, kakor tudi ključne bližnje osebe (starši, bratje, sestre, partnerji, sorodniki, skrbniki, vzgojitelji, učitelji). Posebno pozornost posvečajo odraščajočim mladim, saj so najbolj dovzetni za razvoj zasvojenosti.

Ramiz Derlić

Svetovanja se izvajajo v dveh enotah, v svetovalnici Maribor in v svetovalnici Murska Sobota, obravnavamo pa tudi uporabnike iz sosednjih upravnih enot. Uporabniki se v program vključujejo samoiniciativno, pripeljejo jih starši ali napotijo ustrezne ustanove (CSD, NIJZ, zdravstvene ustanove, šole, domovi,…). Več o programu Centra Šteker lahko izveste na spletni strani www.steker.si ali pišete na info@steker.si oziroma pokličete na 031 850 500.