Družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter in WhatsApp, so postala del našega vsakdana. Z njihovo rabo se je spremenil tudi način, kako ohranjamo stike s prijatelji in družino ter kako širimo ideje in pridobivamo informacije. Naslednja priporočila so ustvarjena z namenom, da vas pomagajo usmeriti k varni uporabi teh spletnih storitev, tako v zasebnem kot v profesionalnem življenju.

 

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Pomembno je, da smo pozorni na to, kaj objavimo na spletu, saj lahko pride do nadaljnjega deljenja objavljene vsebine na spletu. Ko nekdo deli vsebino naprej, lahko s komentarjem, odzivom njegovih prijateljev in sledilcev ali predelavo vsebine popolnoma spremeni naš namen objave, nemalokrat v našo škodo.

Družbena omrežja nam omogočajo, da preko nastavitev zasebnosti upravljamo s tem, kdo lahko stopi v stik z nami in vidi naše objave in s tem zaščitimo naš osebni in profesionalni ugled.

 

Morajo biti vsi moji računi zasebni?

Ali si ustvarimo zasebni ali javni račun, je odvisno od tega, v kakšen namen ga želimo uporabljati. Če želimo ločiti zasebno in javno rabo, obstajata dve možnosti. Lahko se podrobno posvetimo nastavitvam zasebnosti in pri vsaki objavi pozorno prilagodimo stopnjo zasebnosti (kdo vse bo objavo videl) ali pa ustvarimo celo dva računa – enega zasebnega, ki ga uporabljamo zgolj za osebe, ki so nam blizu (družina, bližnji prijatelji) in drugega javnega, ki ga uporabljamo v profesionalne namene.

ZASEBNA UPORABA UPORABA V PROFESIONALNE NAMENE

Če družbena omrežja uporabljamo v zasebne namene, si ustvarimo zasebni račun. Tako bodo neznanci v večini primerov lahko videli le vaše ime in prikazno sliko.

  • Naredimo si zasebni račun.
  • Uporabimo lahko drugo ime ali različico svojega imena.
  • Nastavimo si primerno prikazno sliko (ta je običajno javna).

Če družbena omrežja uporabljamo za povezovanje in širjenje svoje socialne mreže, deljenje svojih idej, dosežkov ter razpravo o perečih problemih, lahko imamo javni račun.

Potrebno pa se je zavedati, da lahko v tem primeru vsakdo vidi naše objave.

  • Naredimo si javni ali zasebni račun z bolj odprtimi nastavitvami zasebnosti.
  • Uporabimo svoje ime in delovno področje (npr. prof. JanaNovak).
  • Nastavimo si primerno prikazno sliko.

 

Za kaj naj uporabim nastavitve zasebnosti?

Za zaščito svojih osebnih podatkov

Bistvo družbenih omrežij je deljenje vsebin in hitro se lahko zgodi, da drugim razkrijemo tudi svoje osebne podatke. Z ustreznimi nastavitvami zasebnosti lahko omejimo, katere podatke želimo prikazati na našem profilu in kdo jih lahko vidi.

Da omejimo, s kom delimo objave

Nekatera družbena omrežja nam omogočajo, da oblikujemo sezname prijateljev ali izberemo posamezne prijatelje, s katerimi želimo deliti objavo.

Da omejimo, kdo nas lahko kontaktira in nam pošlje prošnjo za prijateljstvo

Če imamo javni profil, to pomeni, da nas lahko kdor koli doda za prijatelja ali vidi naše objave. Če pa imamo zasebni profil, prejmemo prošnjo, ko nam nekdo želi slediti. Prošnjo lahko sprejmemo, zavrnemo ali jo ignoriramo.

Da ohranimo našo lokacijo zasebno

Družbena omrežja nam omogočajo, da označimo, na kateri lokaciji se nahajamo v trenutku objave vsebine (npr. na počitnicah ali v restavraciji). Moramo pa se zavedati, da je naša lokacija ena izmed pomembnih osebnih podatkov. Lokacije nam pri objavah ni potrebno označevati, imamo pa tudi možnost, da posameznemu družbenemu omrežju onemogočimo dostop do naše lokacije.

Bodite pozorni na to, da na šolskih ekskurzijah z učenci ne delite podatkov o vaši lokaciji, da zagotovite varnost učencev.

Za nadzor nad objavami, v katerih nas drugi označijo

Naši prijatelji nas lahko označijo na fotografijah ali v objavah, kar pomeni, da obstaja možnost, da te objave vidijo tudi drugi ljudje. V nastavitvah zasebnosti lahko določimo, da moramo objave, v katerih nas nekdo označi, predhodno odobriti, preden se pojavijo na našem profilu, lahko pa tudi nastavimo, da prejmemo obvestilo, ko nas nekdo označi v objavi.

 

SITUACIJA:

Eden izmed učencev je na družbenih omrežjih našel vaše fotografije s počitnic in jih poslal svojim prijateljem s komentarjem, ki ni primeren, da bi krožil med učenci v šoli: »Glej jo, bajso, kako se namaka, jaz pa se moram učiti za popravnega!« Kako ravnamo v takšnem primeru?

Zberite dokaze

Zapišite si, kaj se je zgodilo in kdo je vpleten. Naredite posnetek zaslona ali slikajte, kar ste našli.

Sporočite šoli

Najbolje je, da o tem čim prej obvestite vodstvo šole, da se lahko z vpletenimi učenci pogovorijo in pripravijo morebitne ukrepe.

Poiščite vir(e)

Poiščite sporne objave fotografije na svojem profilu in jih nastavite na zasebno ali jih izbrišite. Če se nahajajo na profilu prijatelja/-ice, ga/jo prosite, naj jih izbriše ali nastavi kot zasebno. V kolikor je učenec sliko naložil na svoj računalnik in jo delil kot svojo, se lahko za pomoč pri odstranjevanju obrnete na skrbnike družbenega omrežja (središče za pomoč - Instagram, Facebook).

Poiščite dodatno pomoč

Dodatne informacije in pomoč lahko pridobite tudi osebno pri tehnični podpori Centra Šteker (www.steker.si ali 031 850 500), na spletni strani Točke osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje (www.safe.si) ali pri Informacijskemu pooblaščencu (https://www.ip-rs.si/).

 

SMERNICE ZA OHRANJANJE POKLICNEGA UGLEDA

V spletnem iskalniku redno preverjajmo zadetke s svojim imenom

Najboljši način, da poizvemo o tem, kaj je o nas objavljenega na spletu in da preverimo naše nastavitve zasebnosti, je ta, da v spletni iskalnik vpišemo svoje ime in prebrskamo najdene rezultate. Običajno na ta način o nas poizvedujejo tudi drugi. Če naletimo na objave, ki bi lahko negativno vplivale na naš poklicni ugled, je najbolje, da najdene objave shranimo (slikamo ali naredimo posnetek zaslona) ter jih predložimo vodstvu šole, če so povezane z vašim delom. Na takšne objave se ne odzivajmo na prvo žogo s komentarji, saj tako običajno spodbudimo še hitrejše širjenje neželenih vsebin. Raje se poslužimo postopka prijave kršitve zasebnosti na dani spletni strani. Enako velja, če naletimo na račun, ki ga je nekdo drug ustvaril v našem imenu.

Večina obiskovalcev spleta v Sloveniji uporablja iskalnik Google, pri katerem je mogoče zaprositi za pozabo določenih neželenih iskalnih rezultatov - Google: odstranitev zaradi varstva zasebnosti v EU.

Nasvet: v spletni iskalnik najprej vpišemo svoje ime (po potrebi tudi ključne besede, npr. »Jana Novak učiteljica Cerkno«), nato različice svojega imena, poskusimo pa iskati tudi po vzdevkih.

Pomembno: Nastavitve zasebnosti na družbenih omrežjih se pogosto posodabljajo in se uvajajo nove možnosti nastavitev. Predlagamo vam, da svoje nastavitve zasebnosti občasno preverite.

V kolikor niste prepričani, kako uporabiti nastavitve zasebnosti, ki so na voljo, je najbolje, da vse svoje objave obravnavate, kot da so vidne vsem.

 

Premislimo, preden objavimo

Je slika, ki jo nameravamo objaviti, primerna? Bi lahko naša šala koga užalila? Se je potrebno odzvati na komentar, s katerim se ne strinjamo? Bodimo pozorni, da s svojim ravnanjem na spletu (objava fotografij, komentarjev, deljenje in všečkanje objav) ne spravimo sebe ali svoje šole na slab glas.

Tudi ključnike (ang. »hashtag«) moramo izbirati premišljeno, saj se pod enakimi ključniki naše objave pojavijo skupaj s podobnimi vsebinami drugih uporabnikov.

 

Kaj pa objave, ki jih delijo moji prijatelji in sorodniki? Kako naj se o tem pogovorim z njimi?

Med našimi stiki se lahko najde nekdo, ki na družbenih omrežjih pogosto objavlja stvari iz svojega osebnega življenja, ki vključujejo tudi nas in lahko škodujejo našemu ugledu. V takšnem primeru se s to osebo pogovorimo o nastavitvah zasebnosti in spoštovanju vašega poklicnega ugleda.

 

NEPRIMERNE VSEBINE, V KATERE SO VKLJUČENI UČENCI ŠOLE

Osnovno pravilo je: obvestite vodstvo šole. Spletno medvrstniško nasilje (ang. »cyberbullying«), samopoškodovanje, »sexting« (pošiljanje fotografij, videoposnetkov in sporočil s seksualno vsebino) in podobne vsebine bo verjetno obravnavala šolska svetovalna služba, blatenje učiteljev, slike uničevanja šolskega inventarja in podobne vsebine pa vodstvo šole. Če naletimo na takšne vsebine ali neprimerne komentarje o šoli ali šolskem osebju vam predlagamo, da najdeno fotografirate ali naredite posnetek zaslona kot dokazno gradivo in ga predložite vodstvu šole. Tudi če opazimo, da učenec ali učenka na družbenih omrežjih počne nekaj nevarnega, bo to najbolje sporočiti pristojnim na šoli, za nujne primere pa pristojnim institucijam (Policija, Center za socialno delo itd.).

 

ODZIV NA PROŠNJO ZA PRIJATELJSTVO ALI SLEDENJE S STRANI UČENCEV

Sedanji učenci

V kolikor nimate s šolskimi pravili določeno drugače, vam priporočamo, da prošnjo za prijateljstvo od učencev zavrnete. Vseeno pa dopustite možnost, da vam je učenec/-ka morda želel/-a zaupati kakšno osebno stisko in predlagamo, da se o prošnji za prijateljstvo pogovorite osebno v šoli ali preko službenih kanalov (e-pošta, telefon, v primeru šolanja na daljavo videokonferenčni program). Če vam kateri/-a izmed učencev ali učenk prošnjo pošlje večkrat in potrjeno ne gre za klic v sili, se o tem pogovorite s šolsko svetovalno službo ali pa jim preprečite nadaljnje pošiljanje prošnje tako, da jih blokirate.

Če gre za učenca ali učenko, ki je star/-a manj kot 13 let (to je starost, ki je zakonsko določena za uporabo večine priljubljenih družbenih omrežij), je dobro, če ga/jo vprašamo, ali njeni/njegovi starši ali skrbniki vedo, da uporabljajo družbena omrežja.

Kaj pa nekdanji učenci?

Pozorno premislite, preden sprejmete prošnjo za prijateljstvo od nekdanjih učencev. Tudi če jih ne učite več, obstaja možnost, da imajo mlajše brate, sestre ali prijatelje, ki obiskujejo šolo, na kateri učite, zato vam tudi v tem primeru svetujemo, da prošnjo zavrnete.

 

SITUACIJA:

Prejeli ste prošnjo za prijateljstvo od kolega/-ice, ki je starš enega izmed vaših učencev.

Kakšna so šolska pravila o tem? Vedno bodite seznanjeni s šolskimi pravili in jih upoštevajte.

Kaj lahko gre narobe? Preko profila vaše/-ga kolega/-ice bi lahko določene vsebine, povezane z vami, videli ostali učenci in njihovi starši.

Kako odkloniti prošnjo? Gre za rahlo nerodno situacijo, ampak vaš/-a kolega/-ica bo že razumel/-a. Svoje pomisleke o sprejemu prošnje za prijateljstvo mu/ji lahko razložite preko spleta ali pa se z njim/njo pogovorite v živo. V kolikor ima vaša šola glede tega določena pravila, ga/jo seznanite s temi pravili.

 

Predelano na osnovi vira: childnet.com

 

UPORABNE POVEZAVE:

Center Šteker (psihosocialna pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij): www.steker.si

Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje: www.safe.si