Novembra 2022 smo pri Centru Šteker izdali brezplačna priročnika "Štekamo mlade" in "Štekamo svojega otroka", ki obravnavata prekomerno in škodljivo rabo zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih, poleg tiskane pa sta odslej na voljo tudi v elektronski obliki.  

Priročnika sta izšla v okviru sofinanciranja programov varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 z naslovom "CENTER ŠTEKER (podpora in pomoč pri prekomerni rabi digitalnih tehnologij)" s strani Ministrstva za zdravje. Pri izdaji so sodelovali konzorcijski partnerji Društvo IndiJanez, Zdravstveni dom Adolfa Drolca Maribor, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta in Društvo Center za pomoč mladim. 

 

Zasloni in splet niso več samo občasna pomagala, ampak igrajo ključno vlogo v našem izobraževanju, delu, prostem času in načinu komuniciranja. Z brisanjem meje med »resničnim« in digitalnim se velik del vsakdana seli v različna virtualna okolja, ki so še posebej blizu otrokom in mladostnikom. Prav pri mladih se poleg koristi spleta in zaslonskih tehnologij najbolj izrazito kažejo tudi njihovi negativni učinki. Čeprav šele spoznavamo celotno sliko, je jasno, da problem zahteva ustrezno obravnavo in naslavljanje tako doma kot v šolah in drugih ustanovah, ki jih mladi obiskujejo, to pa seveda pomeni, da morajo biti starši in ključni bližnji ter strokovni delavci, ki so z mladimi v stiku, za to ustrezno opremljeni. 

Dokumenti, kot so nacionalne Smernice za uporabo zaslonov, ki jih je v letu 2021 izdala Zdravniška zbornica Slovenije, predstavljajo ključno znanstveno podlago za delo na tem področju; naslednji korak je združevanje te teorije s prakso, ki si prizadeva za čim bolj prilagodljiv, človeški in nenazadnje učinkovit pristop. V ta namen smo v dokument vključili nasvete, primere dobrih praks ter izkušnje strokovnih delavcev in sodelavcev Centra Šteker.  

Oba priročnika sta zasnovana kot praktični pripomoček, ki temelji na aktualnih raziskavah, ugotovitvah in opažanjih s terena ter dolgoletnih izkušnjah s področja nekemičnih zasvojenosti. Z izdajo dveh različic, ene za strokovne delavce in ene za starše, si prizadevamo nasloviti različne ciljne skupine, pri čemer so vsebine podane na karseda relevanten in razumljiv način. Publikaciji tako pokrivata področja, kot so splet, družbena omrežja, digitalne spolne vsebine, video igre in druge, vsebujeta pa tudi praktična orodja ter vire za pogovor, poglabljanje odnosov in skrb za zdravje. 

Zahvaljujoč izjemnemu odzivu in velikemu povpraševanju ter vsled prizadevanj po še večji dostopnosti vira sta oba priročnika zdaj na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani Centra Šteker, kjer ju lahko berete na spletu ali si ju prenesete v PDF formatu. Najdete ju na tej povezavi.

Vabljeni k branju!