Članki in Novice

Izpostavljamo


Pogled:
Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Obvladam stres

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica o uspešnem obvladovanju stresa je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Učence ali dijake se preko predavanja, pogovora, ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Telo kot sredstvo sporočanja

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica o samopoškodovanju je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Obdobje mladostništva označujejo številni izzivi in ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Moč vezi

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica o prijateljstvu, ki spodbuja razvijanje osnovnih človeških vrednot. Njeno osnovno vprašanje je, kako posameznik doživlja samega ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Empatija, več kot le besede

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica o empatiji, ki spodbuja razvijanje osnovnih življenjskih vrednot. Posamezniki, ki imajo večjo kapaciteto za empatijo, pri sebi ...

Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Predavanje: Zakaj mladi bežijo v virtualni svet in kdaj govorimo o prekomerni rabi digitalnih tehnologij?

 • 5 oktober 2020
 • Predavanje za strokovne delavce, v okviru katerega se udeleženci seznanijo z uporabo interneta pri otrocih in ...

Starši   Storitve

Predavanje: Prekomerna raba zaslonskih tehnologij

 • 5 oktober 2020
 • Predavanje za starše in skrbnike učencev in dijakov, katerega namen je informiranje in ozaveščanje o potencialnih nevarnostih in ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Let's Play a Game / Drugačna igra

 • 5 oktober 2020
 • Interaktivna delavnica na temo zasvojenosti z video igrami. V okviru delavnice se učencem ali dijakom predstavi pozitivne in negativne vidike video ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: Online (SAMO)podoba

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica, ki se osredotoča na negativnih in pozitivne učinke socialnih omrežij na človekovo samopodobo. Na socialnih omrežjih so ...

Starši / Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: (NE)varno na netu

 • 5 oktober 2020
 • Delavnica o varni rabi interneta, ki udeležence spodbuja, da reflektirajo svojo aktivnost in vedenje na spletu. Delavnica je sestavljena iz ...

Strokovni delavci / učitelji   Storitve

Delavnica: V oklepu digitalnih tehnologij

 • 13 maj 2020
 • V oklepu digitalnih tehnologij je interaktivna predstava o prekomerni rabi digitalnih tehnologij in zasvojenosti. Predstava je sestavljena iz ...