Starši in družina so najpogosteje še zmeraj tisti, pri katerih otroci in mladostniki iščejo oporo in zaščito. Mladi si želijo biti aktivni člani digitalne družbe in prav starši so tisti, ki lahko poskrbijo za primerno vzgojo ter svoje otroke naučijo odgovorno, varno, zmerno in uravnoteženo uporabljati zaslone.

Zasloni in splet so v mnogih pogledih virtualna podpora fizičnemu svetu ali celo njegov sestavni del, kar samo po sebi ni slaba stvar – če imamo dobro izhodišče. V sodobnem svetu smo neizogibno odvisni od zaslonskih tehnologij, zato je namesto posploševanja in strogega obsojanja veliko bolj konstruktivno, da do njih gojimo zdrav odnos. Zaželeno je, da to področje, ki se redno spreminja in razvija, spoznavamo in ga nadgrajujemo z znanjem, ki nam lahko pomaga pri (bolj) uravnoteženi rabi. 

Da lahko starši otroka opremijo z informacijami glede varne, odgovorne in uravnotežene rabe interneta, je ključnega pomena, da se najprej informirajo sami. V oktobru in novembru v ta namen pripravljamo tako imenovane starševske večere, tematsko obarvane vsebine za starše in skrbnike, ki jih zanima tematika varne in uravnotežene rabe zaslonskih tehnologij pri otrocih in mladostnikih z namenom informiranja, izobraževanja in krepitve starševskih veščin.

Ob torkih in četrtkih zvečer bomo tako objavljali posnetke kratkih intervjujev s strokovnjaki, ki delujejo na področju rabe zaslonov in spleta oziroma se pri svojem delu srečujejo z mladimi. Pogovori, ki so jih z gosti opravili strokovni delavci Centra Šteker, se bodo dotikali aktualnih tem, kot so uravnotežena in prekomerna raba, video igre, kakovostne vsebine za mlade in številne druge; gosti bodo delili dobre prakse ter staršem podali koristne informacije in praktične nasvete za kakovostno komunikacijo z otrokom in uspešno naslavljanje morebitnih težav. 

Tehnologija se še naprej razvija bliskovito hitro, otroci pa se z njo srečujejo vse mlajši. Ključnega pomena je, da jih opremimo s potrebnimi znanji, spretnostmi in veščinami za varen in suveren vstop v digitalni svet.

Starševske večere lahko spremljate ob torkih in četrtkih na spletni strani Centra Šteker ali na našem YouTube kanalu.

Vabljeni k ogledu!

 


 

SPORED

TOREK, 11. 10.
Jurij Kristan: Monetizacija video iger

ČETRTEK, 13. 10.
Martina Peštaj: Vplivi sodobnih medijev na razvoj otrok

TOREK, 18. 10.
Zala Bricelj: Varna in odgovorna raba interneta

ČETRTEK, 20. 10.
Davor Bodor: Škodljivo igranje iger na srečo

TOREK, 25. 10.
Polona Drozg: Tehnologija v šoli

ČETRTEK, 27. 10. 
Nina Babič: Izzivi pri delu z mladimi

TOREK, 1. 11. 
Benjamin Lesjak: Varno preživljanje časa pred zasloni

ČETRTEK, 3. 11.
Simona Martinšek: Otroci in zasloni ter izkušnje s terena

TOREK, 8. 11.
Mirna Macur: Različni vidiki videoiger

ČETRTEK, 11. 11.
Mojca Ivankovič Kacjan: Izkušnje iz pediatrične ambulante

TOREK, 15. 11.
Lea Šantl: Svetovalni proces Centra Šteker
Matej Behin: Preventiva in pogovor z mladimi